Stamboomzoeker.nl Inloggen
Stamboom aanmelden
Gegevens wijzigen
Stambomen   Links   Google aangepast zoeken   Nieuws   Forum   Handleidingen   

VoornaamAchternaam (verplicht)MethodeGeboren tussenGeboorteplaats
en
Zoekhulp
Recent gezochte achternamen:
broekhuis, de romer, douwstra, giron, langelaar, nienoort, oversloot, sié, van westrenen, van wilpe


126   Japke VELLENGA
Franekeradeel, Friesland, Nl 1854-1891 Franekeradeel, Friesland, Nl
127   Bakke Jans VELLENGA
Witmarsum (Gemeente Wonseradeel) 1844-1880 Wonseradeel
128   WIJKA R: VELLENGA
 1892-1981 
129   Jan Symens VELLENGA
Birdaard 1798-1874 Ferwerderadeel
130   Sipke Symens VELLENGA
Birdaard 1801-1859 Het Bildt
131   Eelse Symens VELLENGA
Birdaard 1801-1847 Het Bildt
132   Antje Symens VELLENGA
Birdaard 1803-1896 Dantumadeel
133   Wietske Symens VELLENGA
Birdaard 1805-1866 Oostdongeradeel
134   Antje Eelses VELLENGA
Het Bildt 1841-        
135   Feike Eelses VELLENGA
Het Bildt 1844-1846 Het Bildt
136   Alofje Tiedes VELLENGA
Spannum, Hennaarderadeel 1888-        
137   Rinze VELLENGA
Blija 1923-1945 
138   Tiede Sake Sakes VELLENGA
 1921-1987 Scharnegoutum, Wymbritseradeel
139   Alofje Tiedes VELLENGA
Spannum, Hennaarderadeel 1889-1946 
140   Attsje VELLENGA
Bartlehiem 1936-2009 Rinsumageest
141   Yme Tiedes VELLENGA
Oosterend, Hennaarderadeel, Littenseradeel 1833-1893 Oosterend, Hennaarderadeel, Littenseradeel
142   Grietje VELLENGA
Zoutkamp 1886-1965 Leeuwarden
143   Jantje VELLENGA
Oosterend, Hennaarderadeel 1890-1969 Wommels, Hennaarderadeel
144   Sake Tiedes VELLENGA
Wommels, Hennaarderadeel 1887-1957 
145   Ymkje Tiedes VELLENGA
Wommels, Hennaarderadeel 1890-1961 Sexbierum, Barradeel
146   Gerrit Ymes VELLENGA
Oosterend 1920-2004 Den Haag
147   Gerrit Ymes VELLENGA
Oosterend 1920-2004 Den Haag
148   Dirk VELLENGA
Leeuwarden 1947-2007 Goutum
149   Siebke VELLENGA
 1899-1954 
150   Siemon Lieuwes VELLENGA
Jislum, Ferwerderadiel, Friesland, Netherlands 1767-1838 Dantumadeel, Friesland, Netherlands

sn:achternaam fn:voornaam bd:geboren tussen ... en ... bp:geboorteplaats zoekhulp

English Nederlands

Vier redenen om ook uw stamboomwebsite aan te melden.

Family Tree PHP - publiceer je Gedcom-bestand
Home | FAQ | Stamboom aanmelden | Gegevens wijzigen | Statistieken | Tools | Disclaimer | Cookies | Contact
© 2006-2014 Gerrit Veldman