Stamboomzoeker.nl Inloggen
Stamboom aanmelden
Gegevens wijzigen
Stambomen   Links   Google aangepast zoeken   Nieuws   Forum   Handleidingen   

VoornaamAchternaam (verplicht)MethodeGeboren tussenGeboorteplaats
en
Zoekhulp
Recent gezochte achternamen:
ament, de raadt, heger, janse van rensburg, löhnis, oude vrielink, oudenes, schatz, scheilen, van douw


1576   Foekje Annes OSINGA
Kubaard, Hennaarderadeel 1893-1985 Wommels, Hennaarderadeel
1577   Klaas Annes OSINGA
Kubaard, Hennaarderadeel 1895-1896 Kubaard, Hennaarderadeel
1578   Klaas Annes OSINGA
Kubaard, Hennaarderadeel 1897-1982 Sneek, Gem. Sneek
1579   Willem Annes OSINGA
Kubaard, Hennaarderadeel 1900-1900 Kubaard, Hennaarderadeel
1580   Eelkje Annes OSINGA
 1912-1926 Kubaard, Hennaarderadeel
1581   Heerke Annes OSINGA
 1904-1951 
1582   Franke Annes OSINGA
 1908-1989 Drachten, Smallingerland
1583   Anne Johanneszn. OSINGA
Goënga, Wymbritseradeel 1919-1939 Warns, Hemelumer Oldeferd
1584   Evert Johanneszn. OSINGA
Burgwerd, Wonseradeel 1923-2012 Sneek, Gem. Sneek
1585   Antje Johannesdr. OSINGA
Burgwerd, Wonseradeel 1924-1945 Warns, Hemelumer Oldeferd
1586   Michiel OSINGA
 1915-1982 Joure, Haskerland
1587   Jouke Johannes OSINGA
Ypecolsga, Wymbritseradeel 1872-1936 Idzega, Wymbritseradeel
1588   Sipkje Tjittes OSINGA
Dijken, Doniawerstal 1895-1931 Sneek, Gem. Sneek
1589   Gerben Sytzes OSINGA
Tietjerk, Tietjerksteradeel 1827-        
1590   Nynke Jantje OSINGA
Stiens, Leeuwarderadeel 1954-1960 Stiens, Leeuwarderadeel
1591   Nanne Johannes Andrieszn. OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel 1880-1942 Leeuwarden, Gem. Leeuwarden
1592   Eeltje Klazes OSINGA
Minnertsga, Barradeel 1895-1963 Berlikum, Menaldumadeel
1593   Klaas Eeltjes OSINGA
Berlikum, Menaldumadeel 1871-        
1594   Geiske Eeltjes OSINGA
 1924-2011 
1595   Sjouke Eeltjes OSINGA
 1927-2005 
1596   Aukje Klazes OSINGA
 1952-1989 Minnertsga, Barradeel
1597   Eeltje Klazes OSINGA
 1951-1992 Zuidhorn, Prov. Groningen
1598   Sjouke Klaas Klazes OSINGA
Berlikum, Menaldumadeel 1961-2005 Drachten, Smallingerland
1599   Beitske Jans OSINGA
Franeker, Gem. Franeker 1887-1966 
1600   Jan Lefferts OSINGA
Leeuwarden, Gem. Leeuwarden 1856-        

sn:achternaam fn:voornaam bd:geboren tussen ... en ... bp:geboorteplaats zoekhulp

English Nederlands

Vier redenen om ook uw stamboomwebsite aan te melden.

Family Tree PHP - publiceer je Gedcom-bestand
Home | FAQ | Stamboom aanmelden | Gegevens wijzigen | Statistieken | Tools | Disclaimer | Cookies | Contact
© 2006-2014 Gerrit Veldman