Stamboomzoeker.nl Inloggen
Stamboom aanmelden
Gegevens wijzigen
Stambomen   Links   Google aangepast zoeken   Nieuws   Forum   Handleidingen   

VoornaamAchternaam (verplicht)MethodeGeboren tussenGeboorteplaats
en
Zoekhulp
Recent gezochte achternamen:
d'hooge, demul, gercama, loffeld, muijzelaar, palstra, schorel, uytdenhouwen, viege, wefers bettink


1576   Johannes Doekeles OSINGA
Berlikum, Menaldumadeel 1850-1911 Grouw, Idaarderadeel
1577   Janke Petronella Sjoerds OSINGA
Dongjum, Franekeradeel 1902-1930 Holwerd, Westdongeradeel
1578   Jetske Klazes OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel 1874-        
1579   Janke Sytzes OSINGA
Engwierum, Dongeradeel 1876-1974 
1580   Lijsbeth Johannesdr. OSINGA
Idzega, Wymbritseradeel 1890-1960 Witmarsum, Wonseradeel
1581   Arjen Johannes OSINGA
Purmerend, Gem. Purmerend 1940-2012 Nij Beets, Opsterland
1582   Titia Theodorusdr. OSINGA
Berlikum, Menaldumadeel 1855-1885 Beetsterzwaag, Opsterland
1583   Jacob Andrieszn. OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel 1880-1966 Sint Jacobiparochie, Het Bildt
1584   Baukje Andriesdr. OSINGA
Britswerd, Baarderadeel 1936-1961 Groningen, Gem. Groningen
1585   Jacob Andrieszn. OSINGA
Britswerd, Baarderadeel 1943-2003 Sneek, Gem. Sneek
1586   Riemkje Andriesdr. OSINGA
 1938-1992 Drachten, Smallingerland
1587   Andries Nanne Jacobs OSINGA
 1906-1971 
1588   Andries Nannes OSINGA
Sint Jacobiparochie, Het Bildt 1849-1923 Dronrijp, Menaldumadeel
1589   Jetske Andriesdr. OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel 1881-1955 Scharnegoutum, Wymbritseradeel
1590   Jouke Ymte Gerrits OSINGA
Joure, Haskerland 1941-1969 Voorhout, Teylingen
1591   Gerrit Gerrits OSINGA
Joure, Haskerland 1934-1982 Wattenscheid, Duitsland
1592   Gerrit Klazes OSINGA
Tzum, Franekeradeel 1901-1962 Leeuwarden, Gem. Leeuwarden
1593   Foeke Annes OSINGA
Sneek, Gem. Sneek 1916-1993 Drachten, Smallingerland
1594   Douwe Ids OSINGA
 1912-1981 Woudsend, Wymbritseradeel
1595   Neeltje Douwes OSINGA
Ypecolsga, Wymbritseradeel 1892-1978 Woudsend, Wymbritseradeel
1596   Age OSINGA
Heeg, Wymbritseradeel 1921-2004 IJlst, Gem. IJlst
1597   Auke Annes OSINGA
 1859-1947 
1598   Anne Aukes OSINGA
 1882-        
1599   Anne Douwes OSINGA
IJpecolsga, Sûdwest Fryslân, Friesland, Nederlan 1831-1912 
1600   Corneliske Douwes OSINGA
Wymbritseradeel, Friesland, Nederland 1839-        

sn:achternaam fn:voornaam bd:geboren tussen ... en ... bp:geboorteplaats zoekhulp

English Nederlands

TIP: een zoekfunctie voor uw eigen website.

Family Tree PHP - publiceer je Gedcom-bestand
Home | FAQ | Stamboom aanmelden | Gegevens wijzigen | Statistieken | Tools | Disclaimer | Cookies | Contact
© 2006-2014 Gerrit Veldman