Stamboomzoeker.nl Inloggen
Stamboom aanmelden
Gegevens wijzigen
Stambomen   Links   Google aangepast zoeken   Nieuws   Forum   Handleidingen   

VoornaamAchternaam (verplicht)MethodeGeboren tussenGeboorteplaats
en
Zoekhulp
Recent gezochte achternamen:
achternaam, blankenburgh, celen, de dier, eckstein, eker, lulofs, schoot, terwogt, van helderen


1576   Johannes Johannes OSINGA
Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesland) 1894-        
1577   Eelkje Annes OSINGA
Kubaard, Hennaarderadeel, Littenseradeel (Frieslan 1889-1910 
1578   Tjitte Piers OSINGA
Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesland) 1856-1857 
1579   Antje Annes OSINGA
Woudsend, Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Fri 1929-1929 
1580   Sibbele Annes OSINGA
Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesland) 1872-        
1581   Yep Hendriks OSINGA
 1790-        
1582   Hendrik Klazes OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel (Friesland) 1780-1808 Menaldum, Menaldumadeel (Friesland)
1583   Jan Klases OSINGA
 1747-        
1584   Corneliske Douwes OSINGA
Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesland) 1839-        
1585   Doekele Wopkes OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel (Friesland) 1810-        
1586   Eelke Klazes OSINGA
Stiens, Leeuwarderadeel (Friesland) 1826-        
1587   Cornelis Sybrens OSINGA
Nes, Westdongeradeel, Dongeradeel (Friesland) 1807-1847 Westdongeradeel, Dongeradeel (Friesland)
1588   Anne Piers OSINGA
Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesland) 1849-        
1589   Douwe Dirks OSINGA
 1893-        
1590   Johannes Douwe Johannesz OSINGA
Ypecolsga, Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Fr 1875-1914 Leeuwarden (Friesland)
1591   Rints Aggesdr OSINGA
Witmarsum, Wonseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesl 1570-1605 Hijlaard, Baarderadeel, Littenseradeel (Friesland)
1592   Grietje Jacobs OSINGA
Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland (Friesland) 1841-        
1593   Rinske Claeses (Klazes) OSINGA
Dokkum, Dongeradeel (Friesland) 1742-1805 Dokkum, Dongeradeel (Friesland)
1594   Sytze Douwes OSINGA
Ypecolsga, Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Fr 1770-1830 Burgwerd, Wonseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesla
1595   Pier Annes OSINGA
Indijk Onder Woudsend, Wymbritseradeel, Zuidwest-F 1813-1889 
1596   Klaas Sybes OSINGA
Menaldum, Menaldumadeel (Friesland) 1814-        
1597   Hendrik Gerrits OSINGA
Franeker, Franekeradeel (Friesland) 1892-1959 Franeker, Franekeradeel (Friesland)
1598   Akke Douwes OSINGA
 1890-        
1599   Antje (Anneke, Annichje) Sytzes OSINGA
Teroele, Doniawerstal, Skarsterlân, De Friese Mer 1730-1811 Ypecolsga, Wymbritseradeel, Zuidwest-Friesland (Fr
1600   Seerp Janckes OSINGA
Schettens, Wonseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesl 1560-1589 Schettens, Wonseradeel, Zuidwest-Friesland (Friesl

sn:achternaam fn:voornaam bd:geboren tussen ... en ... bp:geboorteplaats zoekhulp

English Nederlands

TIP: een zoekfunctie voor uw eigen website.

Family Tree PHP - publiceer je Gedcom-bestand
Home | FAQ | Stamboom aanmelden | Gegevens wijzigen | Statistieken | Tools | Disclaimer | Cookies | Contact
© 2006-2015 Gerrit Veldman