Stamboomzoeker.nl Inloggen
Stamboom aanmelden
Gegevens wijzigen
Stambomen   Links   Google aangepast zoeken   Nieuws   Forum   Handleidingen   

VoornaamAchternaam (verplicht)MethodeGeboren tussenGeboorteplaats
en
Zoekhulp
Recent gezochte achternamen:
eppinga, heine, heuvelman, jeijsman, koesveld, mickers, papp, telgenkamp, van der mathe, van nieuwamerongen


3176   Gerritje VAN DER ZEE
Makkum, Wonseradeel 1855-        
3177   Ulrik Rinses VAN DER ZEE
Pietersbierum, Barradeel 1895-1972 Bolsward, Gem. Bolsward
3178   Akke Sytzes VAN DER ZEE
Achlum, Franekeradeel 1869-        
3179   Antje Sytzes VAN DER ZEE
Gorredijk, Opsterland 1829-        
3180   Hitje Frankes VAN DER ZEE
Sloten, Gem. Sloten 1889-        
3181   Jacoba Margaretha Hanzes VAN DER ZEE
IJlst, Gem. IJlst 1901-        
3182   Johan Theo VAN DER ZEE
 1920-1953 
3183   Pietje Gerrits VAN DER ZEE
Stiens, Leeuwarderadeel 1882-1960 Stiens, Leeuwarderadeel
3184   Pietje Klazes VAN DER ZEE
Kimswerd, Wonseradeel 1836-        
3185   Wytske Johannesdr. VAN DER ZEE
Suameer, Tietjerksteradeel 1890-1985 
3186   Sipke Sipkes VAN DER ZEE
Harlingen, Gem. Harlingen 1901-        
3187   Harmen Harings VAN DER ZEE
Heeg, Wymbritseradeel 1808-        
3188   Sipke Harmens VAN DER ZEE
Harlingen, Gem. Harlingen 1841-1908 Harlingen, Gem. Harlingen
3189   Tjeerd Eliaszn. VAN DER ZEE
Sneek, Gem. Sneek 1870-        
3190   Jeltje Tjeerds VAN DER ZEE
Sneek, Gem. Sneek 1897-1967 Gouda (Zuid-Holland)
3191   Attje Piers VAN DER ZEE
Drachten, Smallingerland 1867-        
3192   Jetske VAN DER ZEE
 1909-1986 Veenwouden, Dantumadeel
3193   Jacoba Margaretha Hanzes VAN DER ZEE
IJlst, Gem. IJlst 1901-1941 Sneek, Gem. Sneek
3194   Siementje VAN DER ZEE
 1907-1975 Bolsward, Gem. Bolsward
3195   Eling VAN DER ZEE
 1924-1999 Blauwhuis, Wymbritseradeel
3196   Ypke Rinkes VAN DER ZEE
Scharl, Hemelumer Oldeferd 1837-        
3197   Jantje Ypkes VAN DER ZEE
Westhem, Wymbritseradeel 1883-1938 Blauwhuis, Wymbritseradeel
3198   Tjitske Johannesdr. VAN DER ZEE
Dronrijp, Menaldumadeel 1852-        
3199   Marijke Johannesdr. VAN DER ZEE
Dronrijp, Menaldumadeel 1850-        
3200   Jantje Pieters VAN DER ZEE
Tjerkwerd, Wonseradeel 1855-        

sn:achternaam fn:voornaam bd:geboren tussen ... en ... bp:geboorteplaats zoekhulp

English Nederlands

Vier redenen om ook uw stamboomwebsite aan te melden.

Family Tree PHP - publiceer je Gedcom-bestand
Home | FAQ | Stamboom aanmelden | Gegevens wijzigen | Statistieken | Tools | Disclaimer | Cookies | Contact
© 2006-2014 Gerrit Veldman